Jako Lotnik Kościelec złożyliśmy wniosek o dofinansowanie  w naborze grantowym, który został ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania “Razem na Wyżyny” z siedzibą w Mykanowie, która swoim zasięgiem obejmuje również gminę Rędziny. Złożony wniosek ma na celu budowę ogólnodostępnej strefy aktywności ruchowej w Kościelcu, w ramach której zaplanowano montaż ośmiu elementów siłowni zewnętrznej. Przewidywana realizacja powyższego zadania to koniec 2018 roku. Tutaj można zobaczyć potwierdzenie złożenia wniosku.