Prezes :

Rafał Pietrzykowski

Wiceprezes :

Grzegorz Palacz

Skarbnik :

Daniel Banaś

Sekretarz :

Mateusz Stelmaszczyk

Członek Zarządu :

Robert Wychowaniec

Członek Zarządu :

Adrian Pijanka